ΕΡΓΑ
banner imagebanner image
Έργα
Πετρωτός Ικε - Εξόρυξη - Επεξεργασία Αδρανών Υλικών & Χωματουργικά Έργα | Λάρισα
Η επιχείρησή μας “ΠΕΤΡΩΤΟΣ  ΙΚΕ”, η οποία εδρεύει στο Πυργετό της Λάρισας σας παρουσιάζει κάποια από τα πιο σημαντικά έργα που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται στο χώρο των χωματουργικών εργασιών και την εξόρυξη - επεξεργασία αδρανών υλικών. 
 
Ανάληψη Δημοσίων Έργων, όπως: 

  Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Ευρυμενών

  Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. Ελασσόνας

  Έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων. Κατασκευή Φραγμάτων στον Πηνειό ποταμό

  Κατασκευή δύο υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας & βελτίωσης Δασικού δρόμου αντιπυρικής προστασίας ( κατασκευή δύο οχετών ) στο δάσος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού του Ομολίου - Λάρισας

  Ανακαίνιση - Βελτίωση παλαιών αποδυτηρίων γηπέδου Πυργετού - Λάρισας

  Αποπεράτωση αποδυτηρίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πυργετού - Λάρισας

  Αμμοχαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων στο Δήμο Κάτω Ολύμπου

  Επιδιόρθωση - συντήρηση πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς  - Κατερίνης

  Επισκευή – Βελτίωση Υδρομαστεύσεων στο Δ.Δ. Ραψάνης - Λάρισας

  Διάνοιξη οδού ένθεν της σιδηροδρομικής γραμμής Πλαταμώνα - Κατερίνης

  Βελτίωση υφισταμένου δικτύου ύδρευσης στον Π. Παντελεήμωνα -Κατερίνης

  Κατασκευή  πέτρινου τοιχίου στο Δ.Δ. Πλαταμώνα

  Κατασκευή τμήματος αντλιοστασίου σε δημοτική έκταση του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς - Κατερίνης


Περισσότερα Έργα


 

 
Ανάληψη Έργων Ιδιωτικών εταιρειών, όπως:

  Υπεργολαβικά στα έργα Τεμπών.

  Φόρτωση, μεταφορά προϊόντων εκσκαφής από Βόρειο & Νότιο μέτωπο

  Σήραγγας Τ3 ΓΕ 16 & 17, για την εταιρεία  “ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.” 

  Απομάκρυνση μπάζων από την περιοχή, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της περιοχής του εργοστασίου σκυροδέματος στην Ιτέα

  Εκφόρτωση, μεταφορά και εναπόθεση σε περιοχές απόθεσης προϊόντων εκσκαφής Κατάλληλων για επιχώματα στο έργο της Κ/ξίας Κατασκευής Μαλιακός Κλειδί

  Ασφαλτόστρωση περιβάλλοντος χώρου στον Πυργετό – Λάρισας

  Κατασκευή & διαμόρφωση τμήματος δρόμου για τοποθέτηση Κεραίας στην Καλλιπεύκη - Λάρισας

  Κατασκευή πέτρινου τοιχείου στον Πλαταμώνα – Πιερίας 

  Κατασκευή Σταθμών Κινητής Τηλεφωνίας στο Μακρυχώρι - Λάρισας

  Τεχνικές εργασίες σε εργοτάξιο στη θέση Ιτέα - Λάρισας, της εταιρείας  “VINCI”

  Χωματουργικές εργασίες - Εξόρυξη - Επεξεργασία αδρανών υλικών

  Αμμορυχείο - Προμήθεια & πώληση άμμου

 

Περισσότερα Έργα