Η Εταιρεία μας
banner imagebanner image
ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΙΚΕ
Εξόρυξη - Επεξεργασία Αδρανών Υλικών & Χωματουργικά Έργα | Λάρισα
Η επιχείρησή μας “ΠΕΤΡΩΤΟΣ  ΙΚΕ” ιδρύθηκε το 2015, σε συνέχεια της “ΠΕΤΡΩΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ”  η οποία είχε ιδρυθεί το 1995 και εδρεύει στο Πυργετό της Λάρισας. 
 
Το αντικείμενο των εργασιών μας είναι, τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία – παραγωγή και επεξεργασία Αδρανών Υλικών καθώς και χωματουργικά έργα.
 
Με την τεράστια εμπειρία μας στον τομέα των χωματουργικών εργασιών και την παραγωγή και επεξεργασία Αδρανών Υλικών, τον πλήρη εξοπλισμό, την άρτια τεχνογνωσία και τον άριστο επαγγελματισμό του προσωπικού μας, απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης για την ανάθεση των σημαντικότερων έργων στην Λάρισα και όλη την Ελλάδα και μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα κάθε έργου. 
 
 
Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό ιδιωτικά και δημόσια έργα στη Λάρισα και όλη την Ελλάδα. 
 
Ο στόλος μας:
 3 Εκσκαφείς Ερπυστριοφόρα    
 3 Εκσκαφείς Τροχοφόρα
 1 Φορτωτή Ερπυστριοφόρο 
 4 Φορτωτές Τροχοφόρα  
 2 Δονητικοί Οδοστρωτήρες
 1 Υδροφόρο
 1 Γκρέιντερ
 1 Φορτηγάκι
 2 Σπαστήρες Κινητοί
 1 Κόσκινο Μηχανικό
 7 Φορτηγά τετραξονικά 

Η επιχείρησή μας αναπροσαρμόζει την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας “ΕΝ ISO 9001”, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα διεθνή πρότυπα.
 
 
Πολιτική Ποιότητας     Υπηρεσίες    Έργα