ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
banner imagebanner image
Υπηρεσίες
Πετρωτός Ικε - Εξόρυξη - Επεξεργασία Αδρανών Υλικών & Χωματουργικά Έργα | Λάρισα
Η επιχείρησή μας “ΠΕΤΡΩΤΟΣ  ΙΚΕ”, η οποία εδρεύει στο Πυργετό της Λάρισας αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό ιδιωτικά και δημόσια έργα στην Λάρισα και όλη την Ελλλάδα. 
 
Περιγραφή Δραστηριοτήτων 
Κατηγορίες έργων :
 Οδοποιία 1η
 Οικοδομικά 1η
 Υδραυλικά 1η 
 Λιμενικά 1η
 Βιομηχανικά – Ενεργειακά Α1
 
 Εξόρυξη & Επεξεργασία Αδρανών Υλικών - Χωματουργικές εργασίες
 
 Επεξεργασία & πώληση άμμου.
 
 Εξόρυξη Λιθόκοκκων, Ψιλού Χαλικιού και Λιθόσκονης, Κροκάλων, Αμμοχάλικου.
 
 Εξόρυξη Φυσικής Άμμου
 
 Ενοικίαση και Εκμίσθωση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Κατασκευών και Έργων Πολιτικού Μηχανικού
 
 Χονδρικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή Οικοδομικών λίθων και ειδών τους, άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο, ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο.
 
 Χονδρικό εμπόριο Λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών.
 
 Χονδρικό εμπόριο Φυσικών Άμμων.
 
 Λειτουργία Φρεάτων Παραγωγής Αμμοχάλικου και Άμμου Εξόρυξη Αργίλου και Καολίνης.
 
 Εργασίες Εκσκαφών και Μετακίνησης Γαιών
 
Η εταιρείας μας  Έργα